Get Adobe Flash player

Przykładowy budynek przysłupowy położony w Bogatyni przy Pl. Bohaterów Warszawy 4Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z póź. zm.), właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz zlokalizowanych na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej (wpisanym do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny), przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych lub budowlanych zobowiązani są do uzgodnienia zakresu planowanych prac z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Niezależnie w przypadkach określonych prawem budowlanym odpowiednie pozwolenia należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków zatwierdzoną pismem RiD-JP-6119-4/06 l.dz. 4607 z dnia 19 stycznia 2007r. przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu (Delegatura w Jeleniej Górze).

Gminna Ewidencja Zabytków

Wyszukiwarka

Kalendarz

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości