Get Adobe Flash player

Przykładowy budynek przysłupowy położony w Bogatyni przy Pl. Bohaterów Warszawy 4Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z póź. zm.), właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz zlokalizowanych na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej (wpisanym do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny), przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych lub budowlanych zobowiązani są do uzgodnienia zakresu planowanych prac z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Więcej…

Wyszukiwarka

Kalendarz

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości