Get Adobe Flash player
BWIO OgloszenieW dniu 13 lutego 2013 roku Rada Miejska w Bogatyni na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) podjęła Uchwałę Nr LXXXI1/1108/14 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia na okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.
 

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. informują, że zgodnie z decyzją zarządu spółka świadczy usług podmiotom zewnętrznym od stycznia 2014 r. tylko w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze.
pec str 2
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni informuje, że decyzją Prezesa URE znak OWR-4210-34/2013/1249/XI-A/MK z dnia 22.10.2013, została zatwierdzona Taryfa dla Ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. n- Oddział Elektrownia Turów.
W związku z powyższym z dniem 15.11.2013 roku, wprowadza się w rozliczeniach z odbiorcami ciepła, stawki opłat zgodne z powyższą decyzją.
starostwoStarostwo Powiatowe w Zgorzelcu przypomina o obowiązku usuwania zalegającego na dachach i innych obiektach budowlanych śniegu, lodu i zwisających sopli.
 
pec

PEC S.A. w Bogatyni informuje, iż w roku 2013 przerwa w dostawie energii cieplnej jest w dniach 17.08.2013-25.08.2013.  Dnia 26.08.2013 prowadzony będzie rozruch technologiczny systemu.  Przerwa wynika z konieczności wykonania remontu źródła ciepła w PGE  Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna  S.A. - Oddział Elektrownia Turów.
Więcej artykułów…

Wyszukiwarka

Kalendarz

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości