Get Adobe Flash player


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 10 stycznia 2017r. weszły w życie zmiany związane z rozwiązywaniem sporów konsumenckich.

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich w przypadku, gdy reklamacja będzie dotyczyła wstrzymania dostaw energii elektrycznej lub paliwa gazowego i nie zostanie uwzględniona przez Sprzedawcę to w terminie 14 dni, Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie U RE, prowadzącego postępowania w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, co spowoduje że energia elektryczna lub paliwo gazowe nie zostanie wstrzymane.

Informujemy, że informacje o Koordynatorze do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE można znaleźć na stronie internetowej www.ure.gov.pl lub w Urzędzie Regulacji Energetyki AL jerozolimskie 181,02-222 Warszawa.


Przedsiębiorstwo Energetyko Cieplnej S.A. w Bogatyni informuje, iż w związku z wystąpieniem awarii - nieszczelność na głównej magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto Bogatynia, zostanie wstrzymana dostawa czynnika grzewczego od dnia dzisiejszego tj.: 15.03.2017 od godziny 14.00.
 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni informuje, że decyzją Prezesa URE nr OWR-4210-46/2016/264/XVI-A/DB z dnia 16.12.2016 roku, została zatwierdzona Taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni.

W związku z powyższym z dniem 04.01.2017 roku wprowadza się w rozliczeniach z odbiorcami ciepła stawki opłat zgodne z powyższą decyzją.

Podwyżka PEC

 
Zarząd Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22.11.2016 będzie nadal prowadzona przebudowa konstrukcji schodów wejściowych do siedziby spółki. W związku z powyższym nie będzie możliwe wejście do budynku i biura GZMK będą nieczynne.

W sprawach spółki będzie możliwy kontakt z Prezesem Spółki pod numerem telefonu 695 853 880, lub z kierownikiem działu administracji pod numerem telefonu 603 081 644.

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości w okresie zimowym.
 
Obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości w okresie zimowym
Więcej artykułów…

Wyszukiwarka

Kalendarz

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości